Ekologisk mat – ett växande intresse

Mattrender kommer med jämna mellanrum och tycks försvinna lika fort igen. Det gäller inte intresset för ekologisk mat som har varit stadigt växande i årtionden nu – och som inte visar några tecken på att avta. Med fler och fler upplysta konsumenter – som aktivt väljer produkt efter matens produktionsvillkor – svarar också marknaden med att erbjuda mer ekologisk mat. Fördelarna med eko-mat är många, vilket har framgått för både producenter och konsumenter. Från att endast ha utgjort en perifer del av utbudet är nu ekologisk mat en central avdelning i varje större mataffär. Numera går det att köpa ekologisk mat över hela Sverige.

Definitionen av ekologisk mat kan skilja sig något åt beroende på vem det är som gör bedömningen. I grunden finns det dock några gemensamma nämnare som är sig lika oberoende på var du köper din ekologiska mat. Det kan i korthet sägas gå ut på att hålla matproduktionen så naturlig som möjligt. Här är det inte tal om att använda sig av giftigt gödselmedel eller konstgjorda produkter. Istället sker odlingen med hjälp av naturliga hjälpmedel som ser till att maten håller sig så fräsch som möjligt – utan några onödiga tillsatser. När det kommer till ekologisk mat kan du därför vara säker på vad du verkligen får i dig.

Att ekologisk mat bara innehåller naturliga ämnen är förstås en fördel för dig som konsument. Men ekologisk mat är också snäll mot naturen. Eftersom bönderna som odlar ekologiska livsmedel inte använder sig av gifter slipper du oroa dig för restavfall som kan vara skadliga för närmiljön. Det gäller även utfodring av djur som endast får i sig naturlig föda på en ekologisk bondgård. I Sverige bör du hålla utkik efter den ekologiska loggan som gör gällande att produkten ifråga följer regelverket för att klassas som ekoprodukt.